ADA HUKUK, DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ALANLARI

 • 01

  Enerji Hukuku

  Gelişen Dünya düzeni içerisinde insanlar enerji kaynaklarını gün gittikçe daha fazla kullanmaya başlamıştır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi nedeniyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz koşulların da bir zorunluluk haline gelmiştir.

 • 02

  Borçlar Hukuku

  Konusu borç ilişkisi oluşturan sosyal ilişkilerdir. Nitelikleri ve unsurları vardır. Kurallara bağlanmıştır. Borçlar Hukuku borç ilişkilerini düzenler. Hukukun kaynaklarında bir uyuşmazlık doğduğunda hangi kaynaklara göz atılması konusunda kanun önce gelir.

 • 03

  Sözleşmeler Hukuku

  Hukuk sistemleri, bağlayıcı bir taahhüdün, yani bir sözleşme ilişkisinin ortaya çıkabilmesi için bir takım koşulların gerçekleşmesini şart koşmaktadırlar.

 • 04

  İdare ve Vergi Hukuku

  Hukuk devleti ilkesi, idarenin hukuka bağlılığını ve idari faaliyetlerin hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmesini zorunlu kıldığı için, idarenin ve idari faaliyetlerin denetlenmesi zorunludur.

 • 05

  Ceza Hukuku

  Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir)

 • 06

  İcra İflas Hukuku

  Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır

 • 07

  Tüketici Hukuku

  Tüketicinin haklarını koruyan kanundur. Bu kanunun amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir

ADA HUKUK, DANIŞMANLIK OFİSİ İLETİŞİM BİLGİLERİ


Tunus Caddesi No: 9/4 Kavaklıdere/ANKARA
Tel. 0 (312) 432 27 85
Faks. 0 (312) 231 32 82
Mail. info@ada-hukuk.net
Web. www.ada-hukuk.net